Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Przewodnicząca p. Edyta Rybka
Zastępca przew. p. Łukasz Garczarek
Skarbnik p. Joanna Banasiak
Protokolant p. A. Szóstak
Członkowie p. Alicja Jankiewicz
  p. Malwina Walczak
  p. Agnieszka Jarosik
  p. Edyta Jasińska