Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Przewodniczący p. Łukasz Garczarek
Zastępca przew. p. Sebastian Brucki
Skarbnik p. Joanna Banasiak
Protokolant p. Marta Szwałek
Członkowie p. Malwina Walczak
  p. Edyta Jasińska
  p. Elżbieta Barczyńska
  p. Robert Pyrdoł