Biblioteka na Was czeka!

W naszej szkole zostało odnowione pomieszczenie biblioteki szkolnej. Dziś, każdy uczeń może przyjść do większego i jaśniejszego pomieszczenia, w którym znajdzie ulubione książki i otrzyma komplet podręczników. Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą...

Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawiewytycznych MZ, GIS i MEN.

Celem procedur jest:

  • - dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracownika biblioteki oraz...

Regulamin Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim

  1. Biblioteka pracuje w oparciu o dokumenty: Statut Szkoły, Plan Pracy Biblioteki Szkolnej; uwzględniawytyczne MZ, GIS i MEN oraz zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
  2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy...