DSC 0542 wwwW piątek, 27.04.2018 r. odbył się w naszej szkole I Konkurs Wiedzy o Sporcie z wykorzystaniem technologii informatycznej w postaci aplikacji KAHOOT. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor szkoły pani Małgorzata Lubojańska. Test składał się z 50 pytań z zakresu czterech najbardziej znanych dyscyplin sportowych. Uczestnicy musieli rozpoznać najlepszych sportowców z Polski i zagranicy widniejących na fotografiach. Liczyła się nie tylko poprawna odpowiedź, ale także czas odpowiedzi. W konkursie brało udział 28 uczniów z klas IV-VI. W rywalizacji najlepszy okazał się uczeń klasy V b, Piotr Kałużny, na drugim miejscu uplasował się Michał Mikołajczyk, uczeń kl. V b, a na najniższym stopniu podium stanęła także uczennica klasy V b Oliwia Bodura.

 ikonka pdf  

- JĘZYK ANGIELSKI

 ikonka pdf    - MATEMATYKA
 ikonka pdf    - EDUKACJA MATEMATYCZNA
 ikonka pdf    - MATEMATYKA
 ikonka pdf    - JĘZYK NIEMIECKI
     
     

Informujemy, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, pozytywnie ocenił wniosek naszej szkoły i udzielił nam dofinansowania na zakup sprzętu multimedialnego. Zgodnie z złożonym wnioskiem, szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup czterech zestawów multimedialnych (tablica multimedialna oraz rzutnik) w wysokości 14.000,00 zł. Po podpisaniu umowy, już niedługo, nasze pracownie wzbogacą się o kolejny nowoczesny sprzęt multimedialny.

aktywna tablica 2 780x419

Około 16 tys. szkół w Polsce i za granicą ma do końca 2019 r. otrzymać tablice interaktywne oraz inny sprzęt wykorzystywany do pracy z uczniami. Rząd uruchomił program "Aktywna tablica". Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Na realizację programu w latach 2017-2019 ma zaostać przeznaczonych 279 mln 316 tys. zł. W 80 proc. (tj. 224 mln zł) są to pieniądze z budżetu państwa, a w 20 proc. - z wkładu własnego samorządów. W 2017 r. państwo przeznaczy na program 84 mln zł, w 2018 r. - 70 mln zł, a w 2019 r. - 70 mln zł.

DSC 0116 wwwGłównym celem Rządowego Programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Bardzo chętnie są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki.