Dyrekcja i Rada Pedagogiczna naszej szkoły

 

Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Lubojańska

Wicedyrektor szkoły

mgr Ewa Wulbach

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

>>Imię, nazwisko >>Przedmiot >>Wychowawca

 • mgr Sławomir Chołuj język angielski
 • mgr Magdalena Danielewicz przyroda, klasa IVb
 • mgr Arleta Doktór edukacja wczesnoszkolna, klasa Ia
 • mgr Sylwia Dolata świetlica szkolna
 • mgr Katarzyna Glapa język polski, klasa VIb
 • mgr Krystyna Herbik edukacja wczesnoszkolna, klasa IIa
 • ks. mgr Michał Włodarski religia
 • mgr Katarzyna Kaźmierowska język polski, klasa IVa
 • mgr Krzysztof Każmierowski, wychowanie fizyczne, klasa VIb
 • mgr Anna Wikło, plastyka, świetlica szkolna
 • mgr Violetta Kordon, matematyka, klasa VIc
 • mgr Wojciech Lesiczka zajęcia komputerowe, informatyka, klasa Vb
 • mgr Patrycja Augustyniak, pedagog szkolny
 • mgr Grażyna Małuszek, psycholog szkolny
 • mgr Ludomiła Nawrot przyroda, klasa VIa
 • mgr Roman Paszkowiak historia, technika
 • mgr Roman Nyklewicz biblioteka
 • mgr Ewa Sikorska edukacja wczesnoszkolna, klasa Ic
 • mgr Anna Kaźmierczak edukacja, wczesnoszkolna, klasa IIIb
 • mgr Monika Tacik edukacja wczesnoszkolna, oddz. przedszkolny
 • mgr Krystyna Tomalkiewicz, religia
 • mgr Mariola Szyszka edukacja wczesnoszkolna, klasa Ib
 • mgr Emilia Polak, język angielski, klasa Vc
 • mgr Małgorzata Wystemska edukacja wczesnoszkolna, klasa IIa
 • mgr Bogumiła Pacyna, język angielski, klasa IVa
 • mgr Paweł Dudzińsk,i szachy
 • mgr Natalia Michalska edukacja wczesnoszkolna, klasa IIIc
 • mgr Marzena Machała, muzyka
 • mgr Anna Torzewska, edukacja wczesnoszkolna, klasa IId
 • mgr Ewa Strzelec,  świetlica szkolna, język niemiecki
 • mgr Anna Kaźmierczak, edukacja wczesnoszkolna, klasa IIIb
 • mgr Daria Mazur-Kędziora świetlica
 • mgr Agata Stempniewicz,  edukacja wczesnoszkolna, klasa IIIe
 • Jakub Kowalski, wychowanie fizyczne
 • mgr Beata Ławrynowicz, matematyka, klasa VIa
 • mgr Piotr Kierzek, wychowanie fizyczne
 • mgr Michał Walczak, wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
 • mgr Paulina Natkaniec, wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
 • mgr Henryk Doba, nauka gry w szachy